ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА
Послуги
Партнери Клієнти Кар'єра Корисна інформація Контакти
 

Послуги

Пропонуємо нашим клієнтам повний спектр аудиторських та пов'язаних з ними послуг за такими напрямками:

      

Завдання з надання впевненості:

• Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності Компаній (виробничої та комерційної діяльності, діяльності з надання послуг, страхової, інвестиційної та інших видів діяльності);

• Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності Компаній.

• Підтвердження достовірності фінансової звітності емітентів.

  

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

• оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);

• оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;

• оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;

• здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;

• перевірка прогнозної фінансової інформації;

• інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

 

Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг:

• Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

• Завдання з підготовки фінансової інформації.

 

Інші професійні послуги:

• консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності;

• надання послуг з аутсорсингу;

• абонентське обслуговування з питань податкового та бухгалтерського обліку;

• податкове планування та оптимізація оподаткування;

• представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді;

• правове забезпечення господарської діяльності замовника;

• аналіз та оцінка бізнесу клієнта;

• оцінка інвестиційної привабливості підприємства, наявності податкових, кредитних та інших ризиків;

• визначення реальної ринкової вартості об'єкту інвестування;

• надання інтелектуальних послуг виробникам, продавцям, покупцям (поради і рекомендації) з різноманітних питань виробничої діяльності, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

• обрання облікової політики;

• встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

• організація бухгалтерського обліку;

• консолідація фінансової звітності;

• трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

• інші види консультацій з питань обліку та звітності.